Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék

2009.09.28.

 Kezdőlap
Munkatársak
Tevékenység
Laborszolgáltatások
Diplomatervek
Tanszék története
Tananyagok
Linkek

 

 

 A Tanszék tevékenységei

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
mesterképzési (MSc) szak

 

Általános információk

A szakot indító felsőoktatási intézmény:

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő

www.mkk.szie.hu

                                         

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

                                  

A képzési formák:

(1) Teljes idejű képzés

A képzési idő, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma:

4 félév (1170 kontaktóra), 120 kredit

 

A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök mesterszak képzési programjához 4 hét szakmai gyakorlat tartozik. A gyakorlati időt takarmányipari üzemben, vagy takarmányellen-őrzéssel, illetve takarmánybiztonsággal foglalkozó kutatásokat, vagy hatósági feladatokat ellátó intézményben kell eltölteni.

 

(2) Részidejű (levelező) képzés

A képzési idő, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma:

4 félév (félévenként 3 x1 hét (36 óra) konzultációs időszak), 120 kredit

összes óraszám: 432 kontaktóra (45 perces tantermi órákkal számolva)

 

A szak indításának időpontja

2009/2010-es tanév 2. félév (2010. február)

 

Államilag támogatott és költségtérítéses képzés

A költségtérítéses képzés tervezett tandíja: 150 000 Ft/félév

 

A szakért felelős oktató, akitől további információ kérhető:

Dr. Mézes Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár

Állattudományi Alapok Intézet, Takarmányozástani Tanszék 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Telefon: (28)-410735

Email: Mezes.Miklos@mkk.szie.hu

 

Felvételi követelmények

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: mezőgazdasági mérnök, állattenyésztő mérnök, vadgazda mérnök, mezőgazdasági szakoktató, állatorvos

A bementhez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok:

Agrártudományi képzési területről: növénytermesztő mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi mérnök, gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök, erdőmérnök, kertészmérnök, tájrendező- és kertépítő mérnök, élelmiszermérnök

Műszaki képzési területről: vegyészmérnök, környezetmérnök

Természettudományi képzési területről: biológus, zoológus

Egyéb: Külföldön megszerzett diploma elfogadásáról a szakvezető dönt.

A természettudományi-, mezőgazdasági-, gazdasági-, vidékfejlesztési- és szakigazgatási ismeretkörökből legalább 84 kredit a korábbi tanulmányok szerint elismerhető. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel kell rendelkezni. A 84 kredithez - a legalább 60 kredit elismerése után - még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben kell megszerezni.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

 

A takarmányozás a mezőgazdaságon belül az állattenyésztési szakágazat egyik leginkább a figyelem középpontjában álló és egyúttal legsokoldalúbb szektora.

Magasan kvalifikált takarmányozási és takarmánybiztonsági szakemberekre a gazdasági állatok táplálóanyag igényét teljes mértékben kielégítő, de egyúttal biztonságos takarmány előállítása érdekében a termelési folyamat teljes vertikumában, így a takarmány alapanyag és takarmány adalékadag előállítás, új takarmány alap- és adalékanyagok engedélyeztetése, takarmány alapanyagok minőségellenőrzése, teljes értékű és különleges igényeket kielégítő keveréktakarmányok összeállítása, ellenőrzése és azok forgalmazása, során jelentős igény van. Ennek alapján elhelyezkedési lehetőségek vannak a takarmányiparban, a feldolgozó-iparban, továbbá a hazai és Európai Unió szervezetébe tartozó takarmányozással és az élelmiszerekkel foglalkozó ellenőrző és irányító szervezeteknél, valamint hatóságoknál egyaránt.

 

Teljes idejű (nappali) képzés tantárgyai

Tantárgy

Óraszám (előadás + gyakorlat)

Takarmányozás-élettan

3+0

Szerves –és biokémia

2+2

Biometria

0+2

Takarmány vizsgálatok

2+2

Takarmányozástani kísérletek kutatásmódszertana

0+2

Kommunikáció

0+2

Környezet biokémia

2+0

Mikrobiológia

2+2

Takarmányozás higiénia

2+0

Hús- és zsírtermelés élettana és biokémiája

2+0

Anyagforgalmi betegségek

2+0

Takarmánykonzerválás és minősítés

2+2

Takarmánynövény termesztés

2+1

Gyepgazdálkodási rendszerek

2+1

Ipari abrakkeverék gyártás

1+1

A takarmánygazdálkodás műszaki és technológiai alapjai

2+0

Termelésélettan

2+0

Kérődzők takarmányozása

2+2

Sertéstakarmányozás

2+2

Takarmánybiztonság

2+0

Minőség-ellenőrzés

2+0

Állattenyésztési ágazatok ökonómiája

2+0

Munkavédelem és biztonságtechnika

1+0

Lótakarmányozás

2+1

Ökotoxikológia

2+0

Baromfi takarmányozás

2+2

Takarmánytoxikológia

3+0

Minőségmenedzsment

2+0

Nyúltakarmányozás

2+1

Takarmányadalékanyagok és élelmiszerbiztonság

2+0

Részidejű (levelező) képzés tantárgyai

Tantárgy

Óraszám (előadás + gyakorlat)

A takarmányozás élettana és biokémiája

24+0

Takarmánygazdálkodás, konzerválás és minősítés

10+16

Abrakkeverék gyártás műszaki és technológiai alapjai

6+8

Takarmány vizsgálatok

0+12

Kommunikáció

0+8

A takarmánygazdálkodás műszaki és technológiai alapjai

4+4

Hús- és zsírtermelés élettana és biokémiája

12+0

Termelésélettan

12+0

Takarmánynövény termesztés

12+0

Gyepgazdálkodási rendszerek

12+0

Anyagforgalmi zavarok

6+6

Takarmányozástani kísérletek kutatásmódszertana és biometria

0+24

Kérődzők takarmányozása

12+12

Sertéstakarmányozás

12+4

Minőség-ellenőrzés és szabályozás

12+0

Lótakarmányozás

12+4

Takarmányhigiénia és toxikológia

12+4

Takarmányozás és termékminőség

12+0

Baromfi fajok gyakorlati takarmányozása

12+8

Minőségmenedzsment

12+0

Nyúltakarmányozás

12+4

Takarmányadalékanyagok és élelmiszerbiztonság

12+0

Takarmánybiztonság

12+0

Állattenyésztési ágazatok ökonómiája

12+0

 

     

Utoljára frissítve: 2009.09.28.