Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék

frissítve: 2011.03.11.

 Kezdőlap
Munkatársak
Tevékenység
Laborszolgáltatások
Diplomatervek
Tanszék története
Tananyagok
Linkek

 

 

 A Tanszék tevékenységei

 

Graduális képzés keretében oktatott tárgyak

      

Általános takarmányozás

Tárgyfelelős: Dr. Vetési Margit egyetemi docens

Előadások és gyakorlatok száma hetenként: 2 előadás + 2 gyakorlat

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a takarmányok táplálóanyag-tartalmát, a táplálóanyagok emészthetőségét és hasznosulását, az egyes gazdasági állatfajok emésztési sajátosságait, táplálóanyag-szükségletét. Ismereteket szerezzenek az etethető takarmányokról, az állattartásban alkalmazható etetési-, itatási technikákról.

A gyakorlatokon a hallgatók megismerik az etethető takarmányokat és készséget szereznek az egyes gazdasági állatfajok takarmányadagjának összeállításában.

A tárgy kapcsolatai más tárgyakkal:

Előkövetelmény: Állatélettan

 

A takarmányozástan alapjai

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a takarmányok táplálóanyag-tartalmát, a táplálóanyagok emészthetőségét és hasznosulását, az egyes gazdasági állatfajok emésztési sajátosságait, táplálóanyag-szükségletét. Ismereteket szerezzenek az etethető takarmányokról, azok előkészítési-, konzerválási eljárásairól, az állattartásban alkalmazható etetési-, itatási technikákról.

A gyakorlatokon a hallgatók megismerik a takarmányok táplálóhatásának meghatározását és készséget szereznek az egyes gazdasági állatfajok takarmányadagjának összeállításában.

A tantárgyat a Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak hallgatói vehetik fel

Előadások és gyakorlatok száma hetenként: 2 előadás + 1 gyakorlat

 

Baromfi takarmányozás

Szak: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Takarmányozási és Takarmánybiztonsági MSc.

Tárgyfelelős: Dr. Vetési Margit egyetemi docens

Előadások és gyakorlatok száma hetenként: 2 előadás + 2 gyakorlat

Kreditérték: 4

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a különböző baromfifajok takarmányozásának alapelveit, az egyes hasznosítási irányok táplálóanyag-szükségletét és takarmányozását, a felhasználható baromfitakarmányok takarmányértékét. A tantárgy kiemelten kezeli a baromfi táplálóanyag-szükségletének és táplálóanyag ellátásának ismertetését, az energiaforgalom, valamint a baromfitakarmányok energia-értékelésének rendszerét. Részletesen tárgyalja a nyersfehérje-, és aminosav-szükségleten alapuló emészthető nyersfehérje-, ill. aminosavellátást, a zsírok és zsírsavak szerepét a baromfi takarmányozásában, ásványianyag- és vitaminellátást-, valamint a hiányos ellátást, következményeit, az antinutritív anyagok szerepét a baromfitakarmányokban. Ismertetésre kerülnek a baromfi abrakkeverékekben felhasználható takarmányok, valamint a takarmány- és a vízfelvételt befolyásoló tényezők. Kiemelten tárgyalásra kerülnek a különböző baromfifajok és hasznosítási irányok takarmányozásának elméleti és gyakorlati megoldásai.

 

Kommunikáció

Szak: Takarmányozási és takarmánybiztonsági MSc. szak

Tárgyfelelős: Dr. Vetési Margit egyetemi docens

Előadások és gyakorlatok száma hetente: 0 előadás, 2 óra gyakorlat

Kreditérték: 2

A tantárgy a mindennapi és hivatalos viselkedéskultúra elemeit tartalmazza a verbális és non verbális kommunikáció alapjainak tréning-jellegű alkalmazásával:

Beszéd, beszédmodor. Bemutatkozás. Bemutatás: társaságban, hivatalos tárgyalások. Névjegykártya, megszólítás: Maga, ön, te. Protokolláris megszólítási formák. Megszólítás idegen nyelven.

Társasági viselkedési szabályok. Viselkedés felettesekkel, kollégákkal. Nemi különbségek és női egyenjogúság. Ünnepi események, bálok, protokoll.

Öltözködési szabályok. Hivatali öltözet, alkalmi öltözet: félünnepélyes és ünnepélyes öltözet. Telefonhasználat: telefonálás.

Írásbeli kommunikáció: Kérvény: kérvények formai követelményei, tartalmi követelmények Az önéletrajz. Önéletrajz formái. Munkahely keresés. Az interjú: megjelenés, viselkedés.