Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék

2009.09.23.

 Kezdőlap
Munkatársak
Tevékenység
Laborszolgáltatások
Diplomatervek
Tanszék története
Tananyagok
Linkek

 

 

 A Tanszék tevékenységei

 

Doktori képzés keretében oktatott tárgyak

 

Takarmányártalmak, takarmánytoxikológia I. (Állattenyésztés DI: Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)

Tantárgy felelős: Dr. Mézes Miklós

A tárgy rövid leírása: A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek a xenobiotikumok szervezeten belüli metabolizmusának főbb lépései. Az egyes takarmányokban előforduló toxikus anyagok közül a tantárgy foglalkozik a vitaminok, az aminosavak, a fémek által előidézett toxikózisokkal valamint a takarmányok fontosabb antinutritív vegyületeivel, valamint a fontosabb növényvédőszerek által előidézett toxikózisokkal.

 

Takarmányártalmak, takarmánytoxikológia II. (Állattenyésztés DI: Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)

Tantárgy felelős: Dr. Mézes Miklós

A tárgy rövid leírása: A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek a mikroszkopikus gombák által termelt mikotoxinok által előidézett toxikózisok. Részleteiben tárgyalja a tantárgy a mikotoxin termelés biokémiai mechanizmusát és annak genetikai szabályozását. A tantárgy a takarmányok mikotoxinoktól való mentesítésének lehetőségeit is tárgyalja a jelenlegi ismeretek alapján, valamint a mikotoxin analitika fontosabb témaköreit.

 

Új irányzatok a takarmányozástanban (Állattenyésztés DI: Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)

Tantárgy felelős: Dr. Vetési Margit

A tárgy rövid leírása: A tantárgy célja, hogy foglalkozzon a takarmányozási kutatások során alkalmazott tudományos vizsgálati módszerekkel és egyetemi tanulmányai bázisán megismertesse a hallgatót a szakterület legújabb kutatási eredményeivel. A tantárgy az alábbi témákkal foglalkozik: a takarmányok energetikai értékelési rendszere, a táplálóanyagok értékelésének legújabb eredményei: NSP anyagok és szerepük, metabolizálható fehérje-rendszer, stb. Energia-, nitrogén-, szénforgalom, a gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete az új kutatási eredmények tükrében. Emésztési vizsgálatok és a takarmányminősítés elmélete és gyakorlata.

 

Takarmányvizsgálatok (Állattenyésztés DI: Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)

Tantárgy felelős: Dr. Vetési Margit

A tárgy rövid leírása: A takarmányok táplálóanyag-tartalmának, -minősítésének módszereivel és értékelésével, valamint a takarmányvizsgálatok során kapott eredmények értelmezésével ismerteti meg a hallgatókat. Sor kerül az e téren kapott legújabb kutatási eredmények ismertetésére, valamint az újonnan alkalmazott módszerek bemutatására és értékelésére. A tanórákat a Takarmányozástani Tanszék (SZIE, MKK) minősített laboratóriumában tartjuk.

 

Tömegtakarmányok tartósítása, felhasználása és értékelése (Állattenyésztés DI: Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)

Tantárgy felelős:dr. Orosz Szilvia

A tárgy rövid leírása: A tantárgy keretében a szálas- és egyéb tömegtakarmányok előkészítésének, tartósításának, tárolásának, felhasználásának korszerű ismeretei, a fermentációs folyamatok egyes mikrobiológiai és biokémiai vonatkozásai, a nagy- és kisüzemi technológiák hazai és nemzetközi alkalmazása, a takarmánykonzerválás környezetvédelmi vonatkozásai, valamint a tartósított tömegtakarmányok értékelési rendszere kerül ismertetésre.

 

Molekuláris toxikológia (Állattenyésztés DI: Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)
Tantárgy felelős Dr. Mézes Miklós

A tárgy rövid leírása: A tantárgy a toxikológia fontosabb témaköreit, kiemelten a xenobiotikum transzformáló enzimrendszer működését, az oxigén szabad gyökök által előidézett oxidatív stressz elleni védelem fontosabb enzimjeinek működését, valamint a DNS károsodások és a repair mechanizmusok biokémiai alapjait mutatja be a toxikológiai kutatás szemszögéből.

 

Lipidperoxidáció és a biológiai antioxidáns rendszer (Állattenyésztés DI: Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)
Tantárgy felelős: Dr. Mézes Miklós

A tárgy rövid leírása: A lipidperoxidáció, illetve tágabb értelemben az oxidatív stressz sejtorganellum, sejt, szövet és szervezet szintjén bekövetkező hatásainak, az ezekre ható fiziológiás a patológiás indukáló mechanizmusoknak valamint a fenti folyamatok ellen ható biológiai antioxidáns védőrendszer működésének bemutatása illetve az adott folyamatok nyomon követésére alkalmas módszerek megismertetése az adott tantárgy célja és feladata.

 

Alkalmazott szarvasmarha takarmányozás (Állattenyésztési DI: Kérődző gazdasági haszonállatfajok nemesítése és termék-előállítása témacsoport; Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)

Tantárgy felelős Dr. Mézes Miklós

A tárgy rövid leírása: A szarvasmarha takarmányozás során felmerülő kritikus problémák megtárgyalása a tantárgy célja, amelynek keretében kiemelten foglalkozik a nagy tejtermelésű tehenek sajátos élettani folyamataival és ennek takarmányozási igényeivel, a szarvasmarha mikroelem ellátottságának problémáival valamint a táplálóanyag igény kielégítésének lehetséges módszereivel.

 

Baromfitakarmányozás (Állattenyésztési DI: Baromfitenyésztés témacsoport; Takarmányozás, takarmány toxikológia témacsoport)

Tantárgy felelős: Dr. Vetési Margit

A tárgy rövid leírása: A tantárgy a különböző baromfifajok takarmányozását, annak elméleti alapjait, az ok-okozati összefüggések segítségével tárgyalja. Bemutatásra kerülnek a baromfi táplálkozás-élettani sajátosságai, az energiaforgalom, a baromfitakarmányok energiaértékelése. Táplálóanyag-ellátás: fehérje-, zsír-, szénhidrát-, ásványianyag- és vitaminellátás. Táplálóanyag szükséglet: a hús- és tojástermelés táplálóanyag szükséglete. A baromfitakarmányok értékelése. Az egyes hasznosítási irányok takarmányozásának speciális kérdései. Új takarmány-kiegészítők (enzimek, szerves nyomelem-készítmények stb.) használatának elméleti alapjai. Takarmányozás hatása a termékminőségre.

 

Halélettan (Állattenyésztési DI: Halbiológia, halgazdálkodás témacsoport)

Tantárgy felelős:Dr. Mézes Miklós

A tárgy rövid leírása: Az előző tárgy ismeretanyagára épitve az élettani folyamatok ismertetése, elsősorban a csontoshalaknál és ezen belül a Cyprinidaeknél. Kiemelt hangsúlyt kapnak a csak  halakra jellemző speciális élettani folyamatok: a kopoltyúlégzés, N-kiválasztás, úszóhólyag funkciók, speciális érzékszervek élettana stb. Az emésztés élettan sajátosságai. Az élettani folyamatok neuroendokrin szabályozása.