Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék

Frissítve: 2011.03.02.

Kezdőlap
Munkatársak
Tevékenység
Laborszolgáltatások
Diplomatervek
Tanszék története
Tananyagok
Linkek

 


 Dr. Vetési Margit

egyetemi docens, a mezőgazdaságtudományok kandidátusa

            Telefon: 28/522-000/1793 mellék

            E-mail: Vetesi.Margit@mkk.szie.hu

            Publikációs jegyzék

    

Szakképzettség: okl. agrármérnök (1972)

Munkahely: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Takarmányozástani Tanszék

Kinevezésben feltüntetett munkakör: egyetemi docens

Tudományos címek:          

A mezőgazdasátudomány kandidátusa 1992.

habilitált a mezőgazdaságtudományban, 1998.

Egyéb szakmai címek:

1988-1993 mezőgazdasági szakértő (MÉM 37426/1988)

1983-1996: igazságügyi mezőgazdasági szakértő

Széchenyi István Ösztöndíj: 2001-2004

2007- Felnőttoktatási szakértő

Felsőoktatási tevékenység: 1976 óta vesz részt a felsőoktatásban

1976-82 Tejgazdaságtani gyakorlatok vezetése

Graduális képzés

Tantárgyelőadó:

 Mezőgazdaság- és Környezettudományi  Kar

Környezet- és tájgazdálkodási Szak: „A takarmányozástan alapjai” c. A tárgy (1992-től)

Vadgazda mérnöki szak: „Takarmányozástan” c. A tárgy (2004-)

Mezőgazdasági mérnöki szak, távoktatási tagozat: Takarmányozástan I.-II. c. A tárgy (2001-2204)

Takarmányok minősítése és értékelése” c. B tárgy (1994-2002)

Takarmányozás és termékminőség” c. B tárgy (2002-)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Levelező tagozat: „Takarmányozástan” c. A tárgy  (1999-2003)

Kihelyezett tagozat (Csíkszereda): „Takarmányozástan” c. A tárgy (1999-2002)

Gyakorlatvezető:

Mezőgazdaságtudományi Kar: „Takarmányozástan” c. A tárgy: gyakorlatvezető (1980-tól)

Gazdaságtudományi Kar: „Takarmányozástan” c. A tárgy: gyakorlatvezető. (1980-2000)

Környezet- és Tájgazdálkodási Szak: A takarmányozástan alapjai” c. A tárgy: gyakorlatvezető- (1992-től)

Diplomaterves hallgatók témavezetése: eddig 28 fő diplomaterves, valamint 8 fő TDK-s  hallgató végzett témavezetésével.

Angol nyelvű (MSc) képzés:

Tantárgyelőadó:

Qualification and evaluation of feedstuffs” c. tárgy tárgyfelelős előadó.

Poultry Nutrition” c. tárgy tárgyfelelős előadó.

Gyakorlatvezető:

Complementary Animal Nutrition” c. tárgy: gyakorlatvezető

Posztgraduális képzés

Szakmérnök képzés

A Takarmányok értékelése és minősítése valamint a „Baromfitakarmányozás” c. A tárgyak tárgyfelelőse (2002-)

Doktori (PhD) képzés:

Szent István Egyetem, Állattenyésztési doktori Iskola:  Takarmányozás-élettan és takarmányozás-technológia c. alprogram:

Tantárgyelőadó:

2000-től „Újabb módszerek a takarmányozásban”, Baromfitakarmányozás, valamint a  Takarmányok értékelése és minősítésec. tárgyak (2000-2005)

Szakirányvezetői tevékenység: a Takarmányozási szakirány vezetője 1994-2002

Szakvezetés:

Takarmányozási- és takarmánygazdálkodási felsőfokú szakirányú továbbképzés szakvezetője. (2002-től)

A magyar nyelvű Mezőgazdasági mérnök képzés szakvezetője 2004-től.

Az angol nyelvű Agricultural engenieer képzés szakvezetője.(2006-tól)

Új tanterv kidolgozása:

A Takarmányozástani Tanszéken megszervezte a Takarmányozási Szakirány bevezetését, kialakította a szakirány képzési rendszerét. A szakirány önállóan a 2001/2002. tanév befejezéséig működött a graduális oktatásban.

Kidolgozta a Mezőgazdasági mérnök-képzés korszerűsített tantervét és akkreditációs anyagát, magyar és angol nyelven

Kidolgozta a Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakirányú továbbképzéstanrendjét és akkreditációs anyagát.

Az oktatásfejlesztő tevékenységhez kapcsolódó kutatási témák

Oktatásfejlesztő tevékenységem magam és kollégáim oktatási módszereinek javítására, tananyagfejlesztésre, ill. a technikai feltételrendszer javítására is irányul. Ennek megfelelően több oktatás-korszerűsítésre kiírt pályázat témavezetője voltam:

 A Takarmányozástan oktatásának fejlesztése a graduális és posztgraduális) képzésben, valamint a szaktanácsadásban (58/96 AMFK téma)

 Takarmányozási blokk fejlesztése az Állattenyésztési Szakirányban (0408/1997 FPFP téma)

 A Takarmányozástan oktatásának fejlesztése a szakirányú képzésben (2348/1998 FPFP témavezető)

Tudományos ismeretterjesztés és egyéb– oktatás, oktatásszervezés

.A Mezőgazdasági Szaktanácsadási és Kutatásszervezési Intézet szervezésében rendszeresen tart előadásokat gazda-tanfolyamokon általános takarmányozási és baromfitakarmányozási témakörben

Ugyancsak az MSZKI szervezésében évente megrendezett Takarmányozási Gazdafórum rendszeres előadója.

Felkérésre időről időre előadásokat tart hazai szakmai fórumokon lúd takarmányozás, ill. libamáj előállítás témakörében. (Kiskunfélegyháza 1996, Kecskemét 1999, Kiskunmajsa 2000, Kecskemét 2002)

1996-98 között tagja volt az Állattartók Magazinja c. havilap szerkesztőbizottságának, a takarmányozási rovat rovatvezetőjeként.

Szakterületén cikkeket jelentet meg az Állattartók Magazinja, ill. a Baromfi c. szaklapokban.

Oktatási dékánhelyettesként szervezte az MKK hallgatóinak tanfolyamos –órarenden kívüli- idegen-nyelv képzését.

 

Szakmai tudományos munkásság:  A különböző baromfifajok – tyúk, kacsa, lúd – és azok különböző hasznosítási irányainak takarmányozásának vizsgálata. Új, vagy az eddigiek során kevéssé alkalmazott takarmányok takarmányértékének vizsgálata baromfival. A takarmányok nyersrost –NSP- tartalmának értékelése, hatása az állatok termelésére: -takarmányozási megoldások a változó időjárási viszonyok –hőstressz kivédésére, nutritív célú antibiotikumok helyettesítése, alternatív (környezetbarát) tartási-, takarmányozási rendszerek kidolgozása: Szemes gabonák etethetősége, free choice feeding,a környezetterhelés csökkentésének takarmányozási megoldásai: exogén enzimkészítmények alkalmazása

Tudományos kutatási tevékenység:

 Kutatási tevékenység a kandidátusi fokozat megszerzése előtt:

1972-76 A lúd májtermelésének takarmányozási, technológiai vonatkozásai  (témavezető)

1976-78 A takarmányok szemcseméretének hatása a pecsenyelúd és a brojlercsirke termelésére (közreműködő)

1978-81 A brojlercsirkék és a tojótyúkok takarmányozásában használt  ásványanyag kiegészítők vizsgálata (közreműködő)

1981-87 Új növénynemesítmények takarmányértékének meghatározása brojler-csirkékkel történő etetés során (közreműködő)

1981-87 Szaponinszegény lucerna-levélfehérje koncentrátum felhasználásának lehetőségei a brojlercsirke takarmányozásában (témavezető)

1983-85 Élelmiszeripari melléktermékek takarmányértékének meghatározása brojlercsirkékkel történő etetés során (közreműködő)

1985-87 Antinutritív faktorok a takarmányokban, nem fehérje jellegű komponensek hatása a takarmányfehérjék hasznosulására (közreműködő)

1987-90 A takarmányozás hatékonyságának fokozása az állati termékek minőségének, exportképességének, valamint előállításuk gazdaságosságának növelése céljából. Uj takarmányforrások feltárása és takarmányozási értékük megállapítása (közreműködő)

1987-90 Takarmányok energiatartalmának meghatározása az új értékelési rendszerben baromfifélék vonatkozásában (közreműködő)

1987-91 Tömegtakarmányok etetésének hatása a fiatal ludak felnevelésére és néhány takarmányozás-élettani jellemzőjére (témavezető)

A kandidátusi fokozat megszerzése óta (1992) végzett kutatási tevékenység:

1992-93 Új takarmányozási rendszerek kidolgozása kis- és közép-üzemi  állattartó gazdaságok számára: ludak felnevelés alatti takarmányozása (OMFB téma: közreműködő)

1993-96 A baromfihús minőségének javítása (FM K+F 040612 téma: témavezető)

1995-96 Nem-keményítő-poliszacharidok (NSP) hatása egyes víziszárnyas fajok lipid- és lipoprotein-anyagforgalmára (OTKA 017841 téma: témavezető)

1997 Módszer adaptáció a hazai takarmányok (búza, árpa) nem-keményítő-poliszacharid (NSP) tartalmának  meghatározására és az eredmények beépítése a takarmányozási adatbázisba (Agrár K+F K-241/4/97 téma: témavezető)

1999- A fontosabb baromfi takarmányok NSP tartalmának vizsgálata, a búza és az árpa etetésének hatása a táplálóanyagok kihasználására és a lipidanyagcsere mutatóira (FKFP  0317/1999 téma: közreműködő)

1999- Különböző energiakiegészítő anyagok hatása egyes gazdasági állatfajok termelésére és a termék minőségére (FVM K+F téma TAK-136/99: közreműködő)

2000- Hazai abrakhüvelyes –az édes csillagfürt- takarmányértékének meghatározása új szempontok alapján (FKFP 0502/2000 témafelelős).

2001- Integrált agrárgazdasági modellek a 21.század hazai mezőgazdaságában c. NKFP. kutatási témában együttműködő

Szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenység:

 Hazai szervezetekben és bizottságokban viselt tagságok, tanácsadói és szakértői tevékenységek

1983-1996 igazságügyi mezőgazdasági szakértő (szakterület: baromfitenyésztés és -takarmányozás).

Mezőgazdasági szakértő (MÉM 37426/1988)

MAE Állattenyésztők Társasága tagja.

1994-től az MTA Köztestületi tagja.

1996-tól az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottság Fehérjekémiai Munkabizottságának tagja.

1996-98 az Állattartók Magazinja  c. folyóirat takarmányozási rovatának rovatvezetője.

1998- az FVM Takarmánykódex Bizottságának tagja

2007-től Felnőttképzési szakértő

Nemzetközi szervezetekben viselt tagságok és tisztségek

WPSA (World Poultry Science Association) tagja.

1999-től a WPSA Poultry Nutrition work-group 2 magyar tagjának egyike.

1997-től a WRSA (World Rabbit Science Ass.) tagja.

Egyetemi szakmai-közéleti tevékenység:

1978-1983 kollégiumi nevelőtanár

1985-1994 a tanszéki kísérleti tér reszortfelelőse

1990-1993 a Mezőgazdaságtudományi Kar Tanácsának választott tagja

1993-1999 a Mezőgazdaságtudományi Kar Tanulmányi Bizottságának tagja

1993-tól tanszékvezető helyettes.

1997-99 a Mezőgazdaságtudományi Kar Gyakorlatszervezési  Bizottságának tagja.

1999. a Mezőgazdaságtudományi Kar Felvételi Bizottságának elnöke.

1997-98 Egyetemi TDK-konferencia Bíráló Bizottságának tagja.

1999. Országos TDK-konferencia Bíráló Bizottságának tagja.

1999. Egyetemi TDK-konferencia Bíráló Bizottságának elnöke.

2000-től az Állattenyésztés tudományok c. doktori iskola alapító tagja

Több kari (tanszékvezetői, docensi, tud. főmunkatársi, valamint adjunktusi pályázatot véleményező) ad-hoc bizottságnak tagja.

1996-2000 a Kar Tanulmányi és Diákjóléti Bizottságának tagja.

2000-től a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar oktatási és ifjúsági dékánhelyettese.

2000-től az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakmai Bizottság tagja.

2000-től a kari Tanulmányi és Diákjóléti Bizottságának elnöke.

2000-től a Kari Tanács tagja.

2000-től az egyetemi Oktatási Bizottság tagja.

2007-től Felnőttképzési szakértő

Nemzetközi kapcsolatok:

Prof. Dr. H. Pingel: Martin-Luther Universitat, Halle-Wittenberg: szakmai kapcsolattartás

Prof. Dr. A. Cwalibog: The Royal Veterinary and Agric. Univ., Koppenhága: folyamatos tapasztalatcsere.

Prof. Dr. Per Aman: Swedish University of Agricultural Sci., Uppsala Department of Food Science: időnkénti szakmai konzultáció

Prof. Dr. Klas Elwinger: Swedish University of Agricultural Sci., Uppsala: Department of Animal Nutrition and Management: rendszeres szakmai információcsere, konzultáció.

Intézményközi kapcsolatot alakított ki a koppenhágai agrártudományi egyetemmel (The Royal Veterinary and Agric. Univ.), amelynek eredményeként 2000-től a Kar hallgatói kiutazhatnak a nevezett Intézménybe.

Intézményközi kapcsolatot alakított ki az uppsalai agrártudományi egyetemmel (Swedish University of Agricultural Sci.), aminek eredményeként 2000-től oktatói és hallgatói kiutazásokra van lehetőség.

Kitüntetések. elismerések:

1984. Rektori dicséret

1985. Szolidaritásért Érdemérem a Vietnami Szocialista Köztársaság Minisztertanácsának kitüntetettje a vietnami hallgatók tudományos képzésében kifejtett tevékenységért

1988. a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kiváló dolgozója

1998. hallgatói elismerés: a Környezet- és Tájgazdálkodási Szak hallgatóinak elismerése az Öt év legjobb előadója cím.

2004. Dékáni dicséret

2007. Szent István  Egyetem aranyérem