Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék

Frissítve: 2009.03.29.

Kezdőlap
Munkatársak
Tevékenység
Laborszolgáltatások
Diplomatervek
Tanszék története
Tananyagok
Linkek

 


 Dr. Orosz Szilvia

egyetemi docens

Telefon: 28/522-000/1794-es mellék

Publikációs jegyzék

 

Születési hely, idő: Miskolc,1973. 02. 06.

Szaképzettség, végzettség: okleveles agrármérnök (1996), mérnöktanár (1996)

Munkahely: Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék

Munkakör: egyetemi docens

Tudományos fokozat: Ph.D., Mezőgazdasági tudomány (tudományág)

Ösztöndíjak: Soros predoktori ösztöndíj (1999-2000), Békéssy György posztdoktori ösztöndíj (2002-2005)

Oktatási tevékenység

Alapképzés:

Takarmányozástan, Takarmányozástan, Takarmányozástechnológia, Takarmánygazdálkodás, Takarmányminősítés, A takarmányozás alapjai, Általános takarmányozástan, Részletes takarmányozástan, Takarmányozástani ismeretek, Takarmányelőállítás, Takarmányelőállítás és tartósítás, Takarmányminősítés, Takarmánygazdálkodás (tárgyfelelős), Általános takarmányozástan,

Mesterképzés:

Takarmányozástan, Takarmányozástan I., Takarmánykonzerválás (tárgyfelelős), Takarmányozástan alapjai, Takarmányozástan II., Takarmányozástan,Takarmányozás és termékminőség, A környezetvédelem és a takarmánybázis bővítés lehetőségei, Wildlife Nutrition (tárgyfelelős), Tömegtakarmányok tartósítása és minősítése (tárgyfelelős), Takarmányozástan II., Takarmánygazdálkodás (tárgyfelelős), Nutrition I, Nutrition II,

Ph.D. képzés:

Tömegtakarmányok tartósítása, felhasználása és értékelése (tárgyfelelős)

Szakirányú továbbképzés:

Élelmiszerkémia, Takarmány-konzerválás és minősítés (tárgyfelelős), A környezetvédelem és a takarmánybázis bővítés lehetőségei, Szarvasmarha-takarmányozás (tárgyfelelős), Takarmányvizsgálatok

Szakmai, tudományos munkásság, közreműködés pályázatokban:

·          MKM FKFP 0317/1999 pályázat: A fontosabb baromfi takarmányok NSP tartalmának vizsgálata, a búza és az árpa etetésének hatása a táplálóanyagok emészthetőségére és a lipid anyagcsere paramétereire kacsában címmel. (Témavezető: Dr. Mézes Miklós- Dr. Vetési Margit; együttműködő.)

·          FVM KF-145/4/98 pályázat: A bálaszenázs-készítés technológiai, takarmányozási és ökonómiai vonatkozásainak meghatározása. A bálaszenázsok minősége különböző technológiai elemek alkalmazásakor (különböző szárazanyagtartalom és bála-térfogattömeg, szeletelés és hagyományos szálhosszúság alkalmazása). (Témavezető: Dr. Bellus Zoltán; együttműködő)

·          OTKA T 032583: A gímszarvas táplálékának mennyiségi és minőségi jellemzői és hatásuk az élőhely használatára. (Témavezető: Dr. Mátrai Gáborné, együttműködő)

·          OTKA T 037963 (2002-2005): Eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal (Témavezető: Dr. Husvéth Ferenc; együttműködő)

·          FVM 125-d/2002 Technológiafejlesztési pályázat (2002): Minőségi lucernaszéna-készítés technológiájának kifejlesztése kis- és középüzemek számára. (2002-2003, témavezető intézet: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Dr. Bellus Zoltán; együttműködő)

·          FVM 32.094/2003 Technológiafejlesztési pályázat (2003): Szálastakarmányok betakarítási technológiájának fejlesztése az alkalmazott környezetszennyező műanyagok kiváltásával. (2003-2004, témafelelős intézet: FVMMI GM Gépminősítő Kht., Dr. Kelemen Zsolt, együttműködő)

·          FVM 32.039/2003 Technológiafejlesztési pályázat (2003): A mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok komposztálási technológiájának kifejlesztése. (2003-2004, témafelelős intézet: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Dr. Bellus Zoltán, együttműködő)

 

Főbb kutatási és egyéb érintett témakörök

 

1995 1996.

Vadon élő kiskérődző (muflon) emésztési sajátosságai (GATE, Takarmányozástani Tanszék).

1996-tól

 1. Ph.D. téma: Egyes baromfi fajok lipid- és lipoprotein-anyagforgalmának vizsgálata különböző NSP-tartalmú takarmányok etetése mellett. Nagy mennyiségű árpát, illetve zabot tartalmazó takarmánykeverékek etetésének hatása a pecsenyekacsa termelésére és egyes zsírparamétereire életkorok szerint. Epesav-kiegészítés zsíranyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata pecsenyekacsában (GATE, Takarmányozástani Tanszék).

 2. A bálaszenázs-készítés technológiai, takarmányozási kérdései. A bálaszenászok táplálóanyag-tartalma és minősége különböző technológiai elemek alkalmazásakor (különböző szárazanyagtartalom és bála-térfogattömeg, szeletelés és hagyományos szálhosszúság, valamint adalékanyagok alkalmazásakor). (Együttműködés az FVM Műszaki Intézettel és az FVMMI GM Gépminősítő Közhasznú Társasággal)

 3. A gímszarvas területhasználatának vizsgálata a természetes táplálékválasztás és a táplálék táplálóanyag-tartalmának függvényében. (Együttműködés a SZIE Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Tanszékével)

 4. Kukorica-cirok együttes termesztése, tartósítása és a keverék szilázsok minősége (Együttműködés a Józsefmajori Kísérleti és Tangazdasággal)

 5. Szálastakarmányok erjesztésekor alkalmazott különböző korszerű, kis-, közép- és nagyüzemi technológiák, valamint silózási adalékanyagok hatásának vizsgálata.

 6. Korszerű, kis-, közép- és nagyüzemi szénakészítési technológiák és az alkalmazott adalékanyagok hatásának vizsgálata.

 7. Takarmánykeverékek (TMR) komplex szemléletű, táplálóanyag-tartalmon alapuló elemzése tejelő tehenészetekben.

 8. Takarmánykeverékek (TMR) fizikai szerkezetének értékelő elemzése, módszerfejlesztés tejelő tehenészetekben.

 9. A takarmányozás hatása a tejtermelés és a tej összetételére tejelő tehenészetekben.

 10. A takarmányozás és az állategészségi problémák összefüggéseinek elemzése tejelő tehenészetekben.

 11. Új modellsiló rendszer kifejlesztése, tesztelése. Az aerob stabilitás mérése bolygatatlan (silófalat modellező) erjesztett szilázsokban, szenázsokban.

 12. Melléktermékek (nedves sörtörköly, CGF, paradicsomtörköly) erjedésének és aerob stabilitásának vizsgálata modellsiló-rendszerben.

 13. Silózási adalékanyagok (biológiai és szervessav-adalékok) hatásának vizsgálata melléktermékekben (modellsiló-rendszerben).

 14. Szálastakarmányok (silókukorica, olaszperje és lucerna) erjesztésekor alkalmazott új nagyüzemi bálaképzési és csomagolásai technológia vizsgálata.

 15. Új olaszperje fajták és hibridek (édes szilázsfüvek) termesztéstechnológiájának, silózásának, táplálóhatásának vizsgálata és a szilázsok tejelő tehenek takarmányozásába történő beillesztése.