Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék

Frissítve: 2011.03.11.

 Kezdőlap
Munkatársak
Tevékenység
Laborszolgáltatások
Diplomatervek
Tanszék története
Tananyagok
Linkek

 

    Dr. Mézes Miklós

       tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

       Telefon: 28/ 522-000/ 1791-es mellék

       e-mail: Mezes.Miklos@mkk.szie.hu

   Publikációs jegyzék (PDF verzió) 2011.02.28.

Tudománymetriai adatok az MTMT adatbázis alapján (PDF verzió) 2011.02.28.

Tanulmányok, tudományos fokozatok és címek:          

1972-1977 Gödöllői Agrártudományi Egyetem – okleveles agrármérnök

            1979           Gödöllői Agrártudományi Egyetem - egyetemi doktor

            1982-1985  MTA TMB - nappali ösztöndijas aspiráns

            1986            MTA TMB - mezőgazdaságtudomány kandidátusa

            1994            Gödöllői Agrártudományi Egyetem - dr. habil.

            1998-2001  Széchenyi professzor

            2000            MTA doktora

Munkahelyek, beosztások:

            1977-1978 Országos Állategészségügyi Intézet Kémiai Osztály - mg. mérnök

            1978-1980 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Állatélettani és Állategészségtani Tanszék  - ösztöndijas gyakornok

            1980- 1982                 - tanszéki mérnök

            1982- 1985                 - nappali ösztöndíjas aspiráns

            1985- 1986                 - tanszéki mérnök

            1986- 1990                 - egyetemi adjunktus

            1990- 1991                 - egyetemi docens

            1991- 1994  Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Takarmányozástani Tanszék

                                               - tanszékvezető egyetemi docens

            1994-                          - tanszékvezető egyetemi tanár

            1996- 1999 Gödöllői Agrártudományi Egyetem

- általános rektorhelyettes

2000-                     Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék

- tanszékvezető egyetemi tanár                 

 Az elmúlt 5 évben elnyert kutatási pályázatok 

 Témavezetőként elnyert  kutatási pályázatok

1993- 1995 OTKA T006474 : Új szelekciós módszerek kutatása a glutation redox rendszer  

            működése alapján húsnyúlban

1997-2000 OTKA T2145 Glutation-peroxidáz szervspecifikus génexpressziójának vizsgálata

            húsnyúlban 

1997-1999 FVM –TAK-139/97 TAKT Különböző energiakiegészítő anyagok hatása egyes

gazdasági állatfajok termelésére és a termék minõségére

1999-2001 FKFP 031/1999 Egyes gabonafélék NSP tartalmának vizsgálata, a búza és a zab

          etetésének hatása a táplálóanyagok emészthetõségére és a lipid anyagcsere paraméte-

rekre pecsenyekacsában                                

Résztvevõ hazai kutatási projektekben:       

1995-1996 OTKA T017841 : Nem keményitõ poliszacharidok (NSP) hatása egyes viziszárnyas fajok lipid- és lipoprotein anyagforgalmára 

1996-1998 OTKA T20999 : Az antioxidáns rendszer és a lipidperoxidáció vizsgálata házityúkban - közremüködõ

1997-2000 MKM FKFP B-19: Mezõgazdasági technológiák minõségbiztositási rendszerének kidolgozása a nehézfémterhelés, mint vizsgálati marker felhasználásával

1999-2001 OTKA T 030356 : A szervezet antioxidáns rendszerét befolyásoló egyes tényezõk vizsgálata házityúkban

2000-2002 OTKA T 032238 : Újraelosztó vegyületek hatása a versenygalambok testösszetételére

2001-2001: FVM D-37/2001: A házinyúl tartás- és takarmányozás technológiájának korszerüsítése 

Részvétel nemzetközi közös kutatási projektekben :  

2000-2005: COST 848 : Multi-facetted rabbit  

2000-2001: FAO-EAAP projekt: Survey of livestock farming systems in CEE countries              

 Külföldi szakmai tanulmányutak:

1993 - EFAPTEM - INRA, Jouy en Josas, Franciaország - 4 hét

1994 - EFAPTEM - Ghent University, Department of Chemistry, Ghent, Belgium - 2 hét

1994 - EFAPTEM - Humberside University, Department of Chemistry, Grimbsby, U.K.- 2 hét

1994 - TEMPUS - Scottish Agricultural College, Biochemical Sciences Department, Auchincruive, U.K.- 4 hét

1995 - TEMPUS - Scottish Agricultural College, Biochemical Sciences Department, Auchincruive, U.K. - 4 hét

1997- OECD - Scottish Agricultural College, Biochemical Sciences Department, Auchincruive, U.K.- 4 hét                               

Tudományos szervezeti tagság / tisztség:  

1979-    :    Magyar Élettani Társaság - tag

1980-    :    Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály - tag

1988-    :    Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság - tag

1988-    :    Society for Free Radical Research - Magyar Tagozat titkára

1988-    :    World Rabbit Science Association - Magyar Tagozat - tag

1990-    :    MÁOE Szaporodásbiológiai Társaság - elnökségi tag

1990-    :    World Poultry Science Association - Magyar Tagozat - tag

1990-    :    Magyar Biokémiai Egyesület – tag

1992-1996: International Society of Animal Clinical Biochemistry - tag

1993-    :     MTA Állattenemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottsága – választott tag 

1994-1999:  Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Tudományos Tanácsa- elnök

1996-1999:  Pannon Agrártudományi Egyetem Doktori Tanács - tag

1996-1999:  Pannon Agrártudományi Egyetem Habilitációs Bizottság - tag

2000-       :  Kaposvári Egyetem Doktori Tanács – tag

2000-       : Kaposvári Egyetem Habilitációs Bizottság – tag

2000-       : EAAP Lifestock Farming Systems Working Group – Steering Committee tagja

 Tudományos / szakmai folyóiratoknál betöltött tisztségek 

1989-2000 :  Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő, managing editor

1998- :          Állattenyésztés és Takarmányozás Tudományos Tanácsadó Testület tagja

1999- :          A Sertés szerkesztőbizottságának tagja

2000- :          Bulletin of the Szent István University, managing editor

2000-:           Deutsche Tierarztliche Wochenschrift International Advisory Board tagja

2001-:           A Baromfi főszerkesztője

2003-:           Egyptian Journal of Nutrition and Feed International Advisory Board tagja